KUBISTA

Dům u matky boží - Kubista

Galerie kubista založená roku 2002 vznikla jako platforma pro objevování pokladů klasického českého umění, architektury a designu. Od svého vzniku její kolektiv úzkostlivě dbá na to, aby v jejím unikátním prostoru v ojedinělé lokalitě bylo prezentováné jen to nejlepší z významných epoch minulého století, především českého kubismu a art deca. Originální unikáty i tradice vynikajícího uměleckého řemesla jsou hlavními inspiračními zdroji pro současnou autorskou tvorbu nejmladší umělecko-designérské generace, široce prezentovanou i subvencovanou galerií Kubista.

 
 
eShop Kubista